Tổng hợp những cặp số hay đi cùng nhau

Tổng hợp những cặp số hay đi cùng nhau